logo

Pasienio draudimas

Žalioji kortelė (Pasienio draudimas – „Green card“) – skirtas į Lietuvos teritoriją įvažiuojantiems automobiliams, kurie yra registruoti ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyje.

Liudijimas gali būti išduodamas 15 dienų, 30 dienų, 60 dienų arba 90 dienų terminui.

Galiojimo teritorija yra Europos ekonominės erdvės šalys*

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis pasienio draudimas iki nustatytų draudimo sumų atlygina eismo įvykio kaltininko padarytus nuostolius tretiesiems asmenims , t.y. jų sveikatai ir/arba turtui.

*Europos ekonominės erdvės šalys yra: Europos sąjungos šalys (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksenburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija) bei Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarijos konfederacija.